Exàmens oficials

  • K.E.T. ( Key English Test ) A2
  • P.E.T. ( Preliminary English Test ) B1
  • F.C.E. ( First Certificate in English ) B2
  • C.A.E. ( Certificate of Advanced in English ) C1
  • C.P.E. ( Certificate of Proficiency in English ) C2

 

* L’acadèmia només es fa responsable de la matrícula dels alumnes que segueixin les pautes del curs.

CERTIFICACIONS RECONEGUDES DE CONEIXEMENTS D’IDIOMES D’ACORD AMB:

  • CEFR ( Common European Framework Reference )
  • MECR ( Marc Europeu Comú de Referència )

tabla


 


Pràctiques

  • P.E.T. – F.C.E. – C.A.E. Pràctiques de Listening tots els dimecres i divendres del curs fins el dia de l’examen.
  • Simulacre de l’examen P.E.T. ( B1 ) una setmana abans.

banner3